Az Ökojoule Mérnöki Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. épületgépészeti – épületenergetikai területen végzi tevékenységét 2008 óta. Gyakorlatunk és jogosultságaink alapján auditálunk, tervezünk, kivitelezéseket vezetünk, illetve műszaki ellenőri feladatokat is ellátunk. Referenciáink között megtalálhatóak ugyanúgy nagyvállalatok, mint magánszemélyek. Cégünk végez a 2015. évi LVII. törvény szerinti, nagyvállalatoknak kötelező jelleggel elvégzendő auditálási feladatot, illetve energetikai szakreferensi szolgáltatást.

Tevékenységeink

Épületgépészeti Tervezés

Épületgépészeti rendszereinek energiatakarékos és költséghatékony megtervezése.

Felelős műszaki vezetés

Általunk tervezett rendszerek kivitelezésének felelős műszaki vezetése.

Műszaki Ellenőrzés

Általunk tervezett rendszerek kivitelezésének felelős műszaki ellenőrzése.

Energetikai auditálás, energetikai szakreferensi szolgáltatás

Épületek, folyamatok, technológiák energetikai mérlegének elkészítése.

Referenciák

Ügyfeleink és a projektjeink néhány mondatban

Jász-Plasztik Kft

műanyag termékek gyártástechnológiai folyamatainak épületgépészeti vonatkozású rendszerei megtervezése, napkollektoros használati melegvíz-készítő rendszer tervezése

Interspar Áruházak

épületgépészeti folyamatok elemzése, javaslattétel hulladékhő hasznosító és veszteségcsökkentő beruházásokra, kivitelezési folyamat menedzselése

Hans Pausch Hungária Kft

üzemi veszteségek feltárása, megvalósíthatósági tanulmány készítése

Hotel Silver

fűtési-, hűtési-, és komfort-szellőzési rendszerek kivitelezési folyamatának műszaki vezetése, napkollektoros (nettó elnyelő felület 150 m2) medencevíz fűtő és használati melegvíz-készítő rendszer tervezése és kivitelezése

Giro Elszámolásforgalmi Bank

Szervertermi DX hűtési rendszer kivitelezésének vezetése, backup hűtési rendszer kiegészítésének tervezése, kivitelezés-vezetése

Egyéb projektek

önkormányzati fenntartású épületek energetikai korszerűsítésének (szigetelés, nyílászáró-csere, fűtéskorszerűsítés) projektmenedzselése, autószalon hőszivattyús fűtése/hűtésének megtervezése, alacsony energiaigényű magánházak épületgépészeti rendszereinek megtervezése

GyIK -Hasznos Információk

Mely vállalatokra vonatkozik energetikai szakreferns alkalmazásának kötelezettsége?

2016. december 21-től meghatározott energiafogyasztású vállalkozások számára kötelező energetikai szakreferens igénybe vétele. ( Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény, illetve a 122/2015. (V. 26.) Kormányrendelet alapján.)
Tehát minden gazdálkodó szervezetre, legyen akár kis- közép- vagy nagyvállalat, amelynek a tárgyévet megelőző három évben az éves energiafelhasználásának átlaga meghaladja a
• 400 000 kWh villamos energiát vagy
• 100 000 m3 földgázt vagy
• 3 400 GJ hőmennyiséget.

Milyen határidőket kell betartani a szakreferens alkamazása kapcsán? A 2016. évi CXXXVIII. törvény az egyes klímapolitikai és zöldgazdaság fejlesztési tárgyú törvények módosításáról a kihirdetését követő 16. napon, azaz 2016. december 21-én lép hatályba. A szakreferens bejelentése tehát 2016. december 21-től kötelező az érintett gazdálkodó szervezetek számára. A Hivatal 2017. június 30-ig nem szab ki bírságot az energetikai szakreferens igénybevételéről szóló bejelentés elmulasztása miatt.

Kinek kötelező energetikai auditálást végeztetnie?

A 2015. évi LVII. törvény és a 264/2008-as kormányrendelet alapján röviden: a nagyvállalatok. Bővebben: mindazon nagyvállalatok, akik nem működtetnek EN ISO 50 001 szabványnak megfelelő, akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított energiagazdálkodási rendszert, illetve nagyvállalatnak minősül a kkv törvény 3. § (4) alapján az a vállalkozás is, melyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése- tőke vagy szavazati joga alapján- külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25 %-ot. DE: Ez utóbbi feltételeknek megfelelő vállalkozás sem minősül azonban nagyvállalatnak abban az esetben, ha megfelel a kkv törvény 19. § 1. pontjában szereplő valamely feltételnek (pl. amennyiben évi 10 millió eurót, illetve az annak megfelelő forintösszeget meg nem haladó költségvetéssel és kevesebb, mint 5000 lakossal rendelkező helyi önkormányzatoknak van 25 %-ot meghaladó tulajdonrésze a vállalkozásban.

Ki minősül nagyvállalatnak?

Elsődleges szempont az alkalmazotti létszám. Ez a vonatkozó jogszabályok alapján a minimum 250 fő alkalmazottat foglalkoztató cégeket minősíti nagyvállalatnak, további kritériumok:
- ha az éves nettó árbevétel nem éri el az 50 M Eurót, ÉS a mérlegfőösszeg legfeljebb 43 M Euró.
- ha az éves nettó árbevétel legfeljebb 50 M Euró, ÉS a mérlegfőösszeg meghaladja a 43 M Eurót
- ha az éves nettó árbevétel meghaladja az 50 M Eurót ÉS a mérlegfőösszeg legfeljebb 43 M Euró
- ha az éves nettó árbevétel meghaladja az 50 M Eurót ÉS a mérlegfőösszeg is meghaladja a 43 M Eurót.

Kapcsolódó vállalkozás, partnervállalkozás esetén kell-e energetikai auditálást végeztetni?

Minden vállalkozás, ami:
- egy másik vállalkozás tulajdoni részesedésének vagy a szavazatának a többségével rendelkezik, vagy
- egy másik vállalkozásban jogosult arra, hogy a vezető tisztségviselők vagy a felügyelő bizottság tagjai többségét megválassza vagy visszahívja, vagy
- egy másik vállalkozás felett döntő irányítást, ellenőrzést gyakorol (függetlenül pl. a tulajdoni hányadtól, szavazati jogtól) vagy
- egy másik vállalkozásban más tulajdonosokkal kötött megállapodás alapján a szavazatok többségét egyedül birtokolja, KAPCSOLÓDÓ VÁLLALKOZÁS-nak minősül.
Mindazon vállalkozások nem minősülnek kapcsolódó vállalkozásnak, amelyekben más vállalkozásnak, illetve amelyeknek más vállalkozásban (kizárólagosan vagy több kapcsolódó vállalkozásnak együttesen) a tulajdoni részesedése legalább 25 %. Ezek PARTNERVÁLLALKOZÁS-ok. A kapcsolódó és partnervállalkozásoknak nem kell külön EN ISO 50 001 tanúsítványt küldeniük a Hivatalnak, amennyiben a nagyvállalat egészére vonatkozó tanúsítvány már megküldésre került. A kapcsolódó és partnervállalkozásoknak nem kell energetikai auditálást végeztetniük, amennyiben a végsőenergia-fogyasztásuk nem éri el a nagyvállalat végsőenergia-fogyasztásának 5 %-át (az érintett kapcsolódó vagy partnervállalkozásoknak és a cégcsoport legnagyobb energiafogyasztású vállalatának nyilatkozatot kell küldenie a MEKH részére arra vonatkozóan, hogy fennállnak az 5 %-os felmentési küszöb feltételei).